Trang thiết bị y tế

Chính sách quốc gia về Trang thiết bị y tế có xác định: Trang thiết bị y tế là các thiết bị, dụng cụ vật tư phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để quy định cụ thể, đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập, tại Nghị định về quản lý Trang thiết bị y tế (TTNYT), khái niệm và định nghĩa TTBYT đã được mở rộng, quy định theo hướng một sản phẩm được coi là TTBYT phải căn cứ vào mục đích sử dụng và chỉ định của chủ sở hữu , nhà sản xuất để phục vụ cho con người.

Theo quy định tại Nghị định số 36/2016/ NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế sau đây gọi tắt là Nghị định số 36/2016/ NĐ- CP thì “ Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích sau đây:

  • Chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị và làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thương, chấn thương;
  • Kiểm tra, thay thế, điều chỉnh hoặc hỗ trợ giải phẫu và quá trình sinh lý;
  • Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;
  • Kiểm soát sự thụ thai;
  • Khử khuẩn trang thiết bị y tế, bao gồm cả hóa chất sử dụng trong quy trình xét nghiệm;
  • Vận chuyển chuyên dụng hoặc sử dụng phục vụ cho hoạt động y tế;
  • Cung cấp thông tin cho việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị thông qua biện pháp kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người.”
Products

Sản phẩm & Dịch vụ

Trường Thịnh Pharma - Cam kết bền lâu

Với slogan “ CAM KẾT BỀN LÂU "chúng tôi ƯỚC MUỐN mang lại cho khách hàng những SẢN PHẨM thực sự GIÁ TRỊ , lấy sự HÀI LÒNG , QUÝ MẾN của KHÁCH HÀNG làm phương châm phục vụ.