Bệnh khô mắt là tình trạng phổ biến . Nước mắt nhân tạo là không hiệu quả trong việc làm giảm các triệu chứng trong mắt khô ở thể vừa phải , nặng bằng cách tái bổ sung khối lượng nước mắt thiếu hụt.

Natri hyaluronate trong điều trị khô mắt vừa và nặng
Natri hyaluronate trong điều trị khô mắt vừa và nặng