Nước mắt chảy ra từ đôi mắt của bạn thông qua các ống dẫn nước mắt. Những ống dẫn này là những ống nhỏ xíu chạy giữa mắt và mũi của bạn. Mỗi ống dẫn nước mắt giống như một cái bồn tắm nhỏ xíu

Tìm hiểu: nước mắt nhân tạo có tác dụng gì?
Tìm hiểu: nước mắt nhân tạo có tác dụng gì?